Garth

PHP manuál - funkce

abs

abs($cislo)

Vrátí absolutní hodnotu parametru number. Pokud je parametr number typu float, návratová hodnota je také typu float, jinak je typu integer.

více info

ceil

ceil($cislo)

Funkce ceil vrátí nejbližší celé vyšší číslo než je číslo zadané v parametru $cislo. Jestliže ale parametr celé číslo už je, funkce vrátí to samé číslo.

více info

date

date ($format, $cas)

Formátuje místní datum/čas. Vrací řetězec formátovaný podle daného formátovacího řetězce $format s použitím daného celočíselného sekundového údaje nebo aktuálního místního času. Parametr $format je povinný. Parametr $cas je nepovinný a pokud neni zadán bere se aktuální čas dle funkce time().

více info

easter_date

easter_date($rok)

Vrací počet sekund odpovídající Velikonoční půlnoci v zadaném roce. Parametr $rok určuje v kterém roce chceme zjsiti velikonoce. Pokud není parametr zadán bere se aktuální rok.

více info

floor

floor($cislo)

Funkce floor vrátí nejbližší menší celé číslo, než je v parametru $cislo.

více info

get_defined_vars

get_defined_vars();

Vypsání všech aktuálně definovaných proměnných.

více info

chr

chr($cislo_ascii)

Vrací řetězec jednoho znaku obsahující znak specifikovaný parametrem $cislo_ascii.

více info

is_bool

is_bool($promenna)

Vrací true, když je proměnná typu true/false (boolean). Číselné hodnoty 0 a 1 nejsou brány jako hodnoty typu boolean.

více info

is_int

is_int($promenna)

Vrací true, když je proměnná celočíselného typu (integer).

více info

is_numeric

is_numeric($promenna)

Vrací true (1), když je proměnná číslem nebo řetězcem obsahujícím číslo. Jestliže je obsahem proměnné řetězec obsahující směs čísel a jiných znaků, is_numeric vrátí false.

více info
 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 17 záznamůNejnovější články