Garth

easter_date

easter_date($rok)

Vrací počet sekund odpovídající Velikonoční půlnoci v zadaném roce. Parametr $rok určuje v kterém roce chceme zjsiti velikonoce. Pokud není parametr zadán bere se aktuální rok.

Příbuzné funkce:
time()
date()
easter_days()

Poznámka: Funkce easter_date je použitelná pro roky od 1970 do 2037. Pro jiné roky je alternativou funkce easter_days.


<< zpět
Nejnovější články