Garth

easter_date

easter_date($rok)

Vrací počet sekund odpovídající Velikonoční půlnoci v zadaném roce. Parametr $rok určuje v kterém roce chceme zjsiti velikonoce. Pokud není parametr zadán bere se aktuální rok.

Příbuzné funkce:
time()
date()
easter_days()

Poznámka: Funkce easter_date je použitelná pro roky od 1970 do 2037. Pro jiné roky je alternativou funkce easter_days.


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML