Garth

Úvod do PHP

Charakteristika PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je velice rozšířený Open Source skriptovací jazyk pro tvorbu webu. Umožňuje relativně snadné programování aplikací na straně serveru, což znamená, že prohlížeč pošle serveru zprávu, který ji vyhodnotí a vrátí zpátky, stejným způsobem jako v případě statické HTML stránky.

více info

Historie PHP

PHP, původně známé jako Personal Home Pages, vytvořil na podzim roku 1994 Rasmus Lerdorf jako prostředek pro záznamy o čtenářích svého online životopisu. První verzi uvolnil počátkem roku 1995 jako Open Source, protože si byl vědom významu zpětné vazby od uživatelů, věřil, že ho mohou upozornit na chyby, a tím mu pomoci zdokonalit jeho projekt. První verze měla jednoduchý parser rozeznávající několik speciálních maker a poskytující několik tehdy běžně užívaných funkcí.

více info

Princip PHP

V dřívějších dobách internetu měly všechny internetové stránky jednu společnou vlastnost – byly statické. Statičnost stránek odkazuje na velmi jednoduchý princip, kdy tak, jak je stránka napsána, tak je odeslána do prohlížeče a je také stejně zobrazena, což začalo být pochopitelně postupným vývojem v oblasti tvorby webových stránek chápáno jako nedostačující. Z toho důvodu byla vyvinuta celá řada technologií, které si dávaly za cíl stránky rozpohybovat. Tyto technologie můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou základních skupin, na technologie "klientské" a "serverové".

více info

Proč PHP

Důvodů, proč jsem si zvolil právě PHP, je mnoho, proto nabízím ty nejdůležitější:

více info
strana: 1 / 1   celkem: 4 záznamůNejnovější články