Garth

Charakteristika PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je velice rozšířený Open Source skriptovací jazyk pro tvorbu webu. Umožňuje relativně snadné programování aplikací na straně serveru, což znamená, že prohlížeč pošle serveru zprávu, který ji vyhodnotí a vrátí zpátky, stejným způsobem jako v případě statické HTML stránky.

Syntaxe jazyka je velice podobná jako u jazyků C, Java nebo Pearl. PHP je objektově orientovaný jazyk, obzvláště poslední verze 5, ale není podmínkou psát objektově. PHP patří mezi jazyky, ve kterých není nutné předem definovat typ proměnných, navíc zde existuje možnost u jakékoliv proměnné změnit její typ.

Ve spojení skriptovacího jazyka PHP a databázového systému vzniká mocný nástroj pro tvorbu složitých, přesto však velmi výkonných a stabilních internetových prezentací či aplikací.

Webová stránka s prvky PHP má nejčastěji koncovku .php, je však možné použít i jiné koncovky, jako .php3, .php4, .php5 a .phtml.


<< zpět
Nejnovější články