Garth

Základy PHP

Datum a čas

Funkce jazyka php pro výpis aktuálního data a času a pro další práci s časovými údaji

Základní formát datumu a času v PHP je celé číslo, které udává počet sekund uplynulých od 1. ledna 1970 tzv. Unixové epochy. Aktuální hodnotu získáme voláním funkce time(). Funkce nemá parametry.

více info

Matematika v PHP

Souhrn matematických funkcí v PHP

Zaokrohlouvání, Početní funkce, Početní funkce s BCMath, Generování náhodných čísel, Převod číselných soustav, Matematické konstanty

více info

Jak zkontrolovat zda proměnná $_GET existuje?

isset

Potřeba zjištění, zda daná proměnná existuje využijete v případě, že odesíláte formulář, či si přez url adresu předáváte nějakou proměnnou. A může se stát, že daná proměnná není nadefinovaná, což způsobí chybu.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamůNejnovější články