Garth

Zdroje

Seznam zdrojů ze kterých bylo také čerpáno:

The PHP Group. php. [Internet][15.2.2007]
Dostupné z http://www.php.net

NARAMORE, Elizabeth – GERNER, Jason – SCOUARNEC, Yann Le – STOLZ, Jeremy – GLASS, Michael K. PHP5, MySQL, Apache – Vytváříme webové aplikace Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80–251–1073–7.

Zoner software, s.r.o. Interval.cz. [Internet][10.1.2007]
Dostupné z http://www.interval.cz ISSN 1212–8651.

 

<< zpět
Nejnovější články

Kontola zda url adresa obsahuje řetezec v jQuery.

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Chybové stránky na webu

Chyba 404 a podobné...

Validace typu souboru pomocí jQuery.

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak spočítat počet checkboxů, či zatržených checkboxů?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

HTML seznamy

(x) HTML - Úvod do HTML