Garth

Úvod do CSS

Jak vytvořit tabulku s buňkami o přesné šířce?

U tabulky nelze jednoduše říci, že ta buňka má danou šířku a druhá buňka jinou. Jak to obejít?

více info

Jak vystředit obsahu bloku bez využití line-height ani Javascriptu?

V některých webových stránkách nemusí správně fungovat CSS vlastnost line-height. Či výšku bloku měníme pomocí nějakého skriptu a potřebujeme "line-height: 100%", ale tento zápis nefunguje. Zápis s pevnou hodnotou zase není slučitelný s Javascriptem. Co s tím?

více info

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

Stíny se dají v rámci CSS dělat snadno pomocí vlastnosti "box-shadow", ale jak jednoduše udělat, aby stín byl pouze na jedné straně prvku?

více info

Jak nastylovat readonly input?

Pokud máte input typu "readonly" či "disabled" tak se hodí tento prvke odlišit od ostatních, aby uživatel ihned viděl rozdíl. Jak na to?

více info

Jak obarvit placeholder?

Barva nápovědy v inputu vytvořené pomocí "placeholder".

Využití atributu "placeholder" pro nápovědu v rámci formuláře je v dnešní době běžnou praxí. Dřívější variace s vlastnostmi "onfocus, onblur" fungují stejně dobře, ale nejsou tak elegantní. Problém nastává pokud chcete text nápovědy obarvit třeba na červenou. Ve variantě "onfocus/onblur" to problém není, ale u placeholderu?

více info

Základní znaky a principy CSS

CSS je zkratkou pro anglický název Cascading Style Sheets, v češtině tedy tabulky kaskádových stylů. Jazyk CSS slouží k popisu způsobu vyobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.

více info

Výhody CSS a srovnání z HTML

Výhody CSS, viditelné především na základě srovnání s HTML, bych shrnul do několika základních bodů:

více info

CSS a jeho podpora

CSS vzniklo v období kolem roku 1996. Již z tohoto data je zřejmé, že není podporováno staršími internetovými prohlížeči a samozřejmě také textovými prohlížeči. Podporován je MS Internet Explorerem od verze 3, Netscap Navigatorem od verze 4, Mozillou od verze 3 a vyšší verze Opery. Ale ani tato podpora není úplná.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 8 záznamůNejnovější články