Garth

CSS a jeho podpora

CSS vzniklo v období kolem roku 1996. Již z tohoto data je zřejmé, že není podporováno staršími internetovými prohlížeči a samozřejmě také textovými prohlížeči. Podporován je MS Internet Explorerem od verze 3, Netscap Navigatorem od verze 4, Mozillou od verze 3 a vyšší verze Opery. Ale ani tato podpora není úplná.

CSS se od svého vzniku stále rychle vyvíjejí, což vede k problému, kdy různé verze prohlížečů mnohdy nepodporují funkce, které jsou součástí již novějších verzí CSS. Největší podpory tedy dosáhneme ze strany nejvyšších verzí prohlížečů (tzn. nejnovějších). Nezná–li prohlížeč CSS, zpravidla stránku zobrazí bez jeho použití. Mohou se však vyskytnout případy, kdy je parametr interpretován chybně, což samozřejmě způsobí mnohem větší škody.


<< zpět
Nejnovější články