Garth

Jak získat časové razítko daného data?

Časové razítko je číslo, které se mění každou jednu sekundu od 1.1.1970 . Například "23.12.2021 00:00:01" má hodnotu 1640214001 .

- https://www.unixtimestamp.com/
Tato stránka má 2 hlavní funkcionality ohledně práce s "čaovými razítky".
1) Lze zdat nějaký datum+čas a vrátí to "časové razítko".
2) Lze i naopak z "časového razítka" získat "datum a čas".

Příklad jednoduché podmínky, která omezí nějaký kód od "23.12.2021 00:00:01" do "3.1.2022 00:00:01".
  $datum_od = 1640214001; //23.12.2021 00:00:01 => 1640214001
  $datum_do = 1641164401; //3.1.2022 00:00:01 => 1641164401
  $date = date_create();
  $datum_aktual = date_timestamp_get($date);
  //echo "TODO: ".$datum_od." / ".$datum_do." / ".$datum_aktual;

  if(($datum_aktual < $datum_do) && ($datum_aktual > $datum_od))
    {
 	echo "OK";
    }

<< zpět
Nejnovější články