Garth

Jak vystředit obsahu bloku bez využití line-height ani Javascriptu?

V některých webových stránkách nemusí správně fungovat CSS vlastnost line-height. Či výšku bloku měníme pomocí nějakého skriptu a potřebujeme "line-height: 100%", ale tento zápis nefunguje. Zápis s pevnou hodnotou zase není slučitelný s Javascriptem. Co s tím?

Řešení zní:
.rozdelovnik_hover{
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  width: 100%;
  height: 100%;
  color: #FFFFFF;
  font-size: 26px;
  font-weight: bold;
  font-family: 'Domine', Georgia, Arial, cursive !important;
  background-image: url(../../img/image-bg-hover.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center center;
}
.rozdelovnik_hover:before { /*vystredeni textu na dynamickou vysku 
bloku*/
 content: "";
 display: inline-block;
 height: 100%;
 vertical-align: middle;
}

<< zpět
Nejnovější články