Garth

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

Stíny se dají v rámci CSS dělat snadno pomocí vlastnosti "box-shadow", ale jak jednoduše udělat, aby stín byl pouze na jedné straně prvku?

Příklad jak napozicovat stín "vpravo od bloku":
.testovaci_div
{
  background-color: #FFFFFF;
  width: 100px;
  height: 100px;
  -webkit-box-shadow: 8px 0 7px -2px #DADADA;
  box-shadow: 8px 0 7px -2px #DADADA;
}
// toto napozicuje stín vpravo od bloku

Informace k paamterům (box-shadow):
1. vlastnost = horizontální pozicování a 10px stín pošle vpravo (horizontal offset) a 8px udělá stín o něco užší
2. vlastnost = vertikální pozicování kdy 0 jej udržuje pod prvkem (vertical offset)
3. vlastnost = poloměr rozmazání (blur)
4. vlastnost =(tudíž to -2px) je šířka stínu (spread)

<< zpět
Nejnovější články