Garth

Jak zkontrolovat zda proměnná $_GET existuje?

isset

Potřeba zjištění, zda daná proměnná existuje využijete v případě, že odesíláte formulář, či si přez url adresu předáváte nějakou proměnnou. A může se stát, že daná proměnná není nadefinovaná, což způsobí chybu.

Příklad:

    Hodnota proměnné "id" je:

    Pokud daná proměnná neexistuje, tak se Vám vrátí chyba "Notice: Undefined index: id in C:xampphtdocsmyphp.php on line 9".
Toto řeší PHP funkce "isset", které v překladu znamená "je nastaveno" z čehož plyne, že vrací true/false.

Ošetřený výsledek tedy je:

    Hodnota proměnné "id" je:

    << zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML