Garth

Princip PHP

V dřívějších dobách internetu měly všechny internetové stránky jednu společnou vlastnost – byly statické. Statičnost stránek odkazuje na velmi jednoduchý princip, kdy tak, jak je stránka napsána, tak je odeslána do prohlížeče a je také stejně zobrazena, což začalo být pochopitelně postupným vývojem v oblasti tvorby webových stránek chápáno jako nedostačující. Z toho důvodu byla vyvinuta celá řada technologií, které si dávaly za cíl stránky rozpohybovat. Tyto technologie můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou základních skupin, na technologie "klientské" a "serverové".

"Klientské" technologie se spoléhají na jednoduchý výchozí princip: Spolu s HTML stránkou je prohlížeči odeslána i část programového kódu, která je ve vhodnou chvíli na "cílovém" počítači spuštěna. Za vhodnou chvíli můžeme označit například kliknutí na tlačítko, najetí myší na odkaz, otevření okna prohlížeče a podobně. O spuštění klientského kódu se stará prohlížeč, což můžeme považovat za jeho hlavní nevýhodu. Prohlížeči totiž musí být známý programovací jazyk, v němž je kód napsán. Příkladem technologií běžících na straně klienta je JavaScript.

"Serverové" technologie jsou založeny na odlišném principu. Ve chvíli, kdy prohlížeč požaduje webovou stránku ze serveru, server tuto stránku nejprve sestaví a poté ji teprve odešle. Servery tudíž mohou (a stává se tak ve většině případech) sestavovat pokaždé jinou stránku v závislosti na tom, co přesně prohlížeč od něj požaduje.

PHP je technologií běžící na serveru. Typický PHP skript obsahuje jak části normálního HTML kódu, tak části programového kódu. Ve chvíli, kdy webový server obdrží požadavek na zpracování takového skriptu, dochází k následujícím krokům:

• server přijme části HTML kódu v takovém stavu, v jakém jsou;

• poté server provede části PHP programového kódu;

• na závěr výsledek zkombinuje a odešle prohlížeči.

Daný mechanismus je nesmírně významný, protože umožňuje serveru provést jednu nebo dokonce několik operací a výsledek poslat do prohlížeče ve formě obyčejné HTML stránky.


<< zpět
Nejnovější články