Garth

Historie PHP

PHP, původně známé jako Personal Home Pages, vytvořil na podzim roku 1994 Rasmus Lerdorf jako prostředek pro záznamy o čtenářích svého online životopisu. První verzi uvolnil počátkem roku 1995 jako Open Source, protože si byl vědom významu zpětné vazby od uživatelů, věřil, že ho mohou upozornit na chyby, a tím mu pomoci zdokonalit jeho projekt. První verze měla jednoduchý parser rozeznávající několik speciálních maker a poskytující několik tehdy běžně užívaných funkcí.

V polovině roku 1995 byl parser přepsán a přejmenován na PHP/FI verze 2. "FI" je zkratkou pro Form Interpreter (neboli interpret formulářů), který Rasmus připojil z důvodu narůstajících požadavků kladených na webové stránky. Tehdy byla také přidána podpora MySQL. PHP/FI prošlo mohutným rozvojem a na jeho vývoji se začali podílet další lidé.

V polovině roku 1997 přepsali Zeev Suraski a Andi Gutmans hlavní parser a PHP se změnilo na projekt celé skupiny. Tím byly položeny základy PHP3, pojmenovaného PHP: Hypertext Preprocessor.

V roce 2000 vychází PHP verze 4, o čtyři roky později PHP5 s vylepše–ným objektovým přístupem, podobným jazyku Java. Zatím poslední verzí je 5.2.1 z roku 2007.


<< zpět
Nejnovější články