Garth

is_int

is_int($promenna)

Vrací true, když je proměnná celočíselného typu (integer).

        
is_int(8);     // true
is_int("a");   // false
is_int(1.5);   // false

<< zpět
Nejnovější články