Garth

is_bool

is_bool($promenna)

Vrací true, když je proměnná typu true/false (boolean). Číselné hodnoty 0 a 1 nejsou brány jako hodnoty typu boolean.

        
$promenna = true;
is_bool ($promenna); // true

$promenna = 1;
is_bool ($promenna); // false

$promenna = 0;
is_bool ($promenna); // false

$promenna = -1;
is_bool ($promenna); // false

<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML