Garth

is_bool

is_bool($promenna)

Vrací true, když je proměnná typu true/false (boolean). Číselné hodnoty 0 a 1 nejsou brány jako hodnoty typu boolean.

        
$promenna = true;
is_bool ($promenna); // true

$promenna = 1;
is_bool ($promenna); // false

$promenna = 0;
is_bool ($promenna); // false

$promenna = -1;
is_bool ($promenna); // false

<< zpět
Nejnovější články