Garth

ceil

ceil($cislo)

Funkce ceil vrátí nejbližší celé vyšší číslo než je číslo zadané v parametru $cislo. Jestliže ale parametr celé číslo už je, funkce vrátí to samé číslo.

        
echo ceil (10.1); //11
echo ceil (10.5); //11

Příbuzné funkce:
floor()
round()


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML