Garth

ceil

ceil($cislo)

Funkce ceil vrátí nejbližší celé vyšší číslo než je číslo zadané v parametru $cislo. Jestliže ale parametr celé číslo už je, funkce vrátí to samé číslo.

        
echo ceil (10.1); //11
echo ceil (10.5); //11

Příbuzné funkce:
floor()
round()


<< zpět
Nejnovější články