Garth

floor

floor($cislo)

Funkce floor vrátí nejbližší menší celé číslo, než je v parametru $cislo.

        
echo floor(10.1); //10
echo floor(10.9); //10

Příbuzné funkce:
ceil()
round()


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML