Garth

floor

floor($cislo)

Funkce floor vrátí nejbližší menší celé číslo, než je v parametru $cislo.

        
echo floor(10.1); //10
echo floor(10.9); //10

Příbuzné funkce:
ceil()
round()


<< zpět
Nejnovější články