Garth

abs

abs($cislo)

Vrátí absolutní hodnotu parametru number. Pokud je parametr number typu float, návratová hodnota je také typu float, jinak je typu integer.

        
echo abs (-9.8); // 9.8
echo abs (7); // 7

<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML