Garth

abs

abs($cislo)

Vrátí absolutní hodnotu parametru number. Pokud je parametr number typu float, návratová hodnota je také typu float, jinak je typu integer.

        
echo abs (-9.8); // 9.8
echo abs (7); // 7

<< zpět
Nejnovější články