Garth

is_numeric

is_numeric($promenna)

Vrací true (1), když je proměnná číslem nebo řetězcem obsahujícím číslo. Jestliže je obsahem proměnné řetězec obsahující směs čísel a jiných znaků, is_numeric vrátí false.

Některé typy číselných hodnot mohou být vyjádřeny jakoby obsahovaly písmena, ale neznamená to, že to nejsou numerické hodnoty. Jsou to reálná čísla (float). Reálná čísla mají pohyblivou desetinnou tečku. Desítkový exponent lze specifikovat pomocí znaku “e” nebo “E”, např. 1.23e5 = 12300.

    
is_numeric('8');   // true
is_numeric('4.2');  // true
is_numeric('1e2');  // true
is_numeric('-3');  // true
is_numeric('0x10'); // true

is_numeric('2,1');  // false
is_numeric('test'); // false

<< zpět
Nejnovější články