Garth

Jak si zkontrolovat web zda je přístupný pro slabozraké.

Pro testování přístupnosti webových stránek je možné použít tzv. Accessibility Toolbary, obsahující spoustu funkcí pro testování přístupnosti. - namátkou jmenujme třeba možnost zapnutí/vypnutí stylového předpisu, zobrazení stránky při různých rozlišeních obrazovky, atd. Toolbary jsou ke stažení na adresách: http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/

Další možností je postupovat dle níže uvedených bodů:
1. V prohlížeči vypněte zobrazování grafických objektů.
Takto odhalíte ty grafické objekty, které nemají alternativní textový popisek.

2. V prohlížeči vypněte zpracování prvků nad rámec HTML (Javascript, Java, CSS atd.).
Pokud i po tomto opatření budou jakýmkoliv způsobem přístupné všechny informace na stránce, je z hlediska její přístupnosti vše v pořádku.

3. Načtěte stránku do prohlížeče pracujícím v textovém režimu (např. LYNX).
Jestliže bude obsah čitelný, smysluplný a přístupný i zde, je velmi pravděpodobné, že stránka bude přístupná i pro uživatele se zrakovým postižením.

4. Pomocí schránky zkopírujte textový obsah stránky do jednoduchého editoru.
Označte celou stránku pomocí příkazu "Vyber vše", zkopírujte jej do schránky příkazem "Kopírovat" a vložte jej do jednoduchého editoru (např. "Poznámkový blok" v Microsoft Windows). Obsah stránky by opět měl být rozložen ve správném a smysluplném pořadí.

5. Zkuste provést navigaci pouze pomocí klávesnice.
Mezi odkazy a dalšími aktivními prvky (především prvky formulářů) vyzkoušejte pohyb pomocí klávesy TAB. Ujistěte se, zda se kurzor při přesunu pomocí klávesy TAB pohybuje po jednotlivých aktivních prvcích ve smysluplném pořadí.

6. Různým způsobem pozměňujte velikost okna prohlížeče a nastavené rozlišení obrazovky.
Zmenšujte a poté zvětšujte velikost okna prohlížeče. I při malé velikosti jeho okna by měl být přístupný celý rozsah stránky - pohybem posuvníků. Stejnou zkoušku proveďte při různých nastaveních rozlišení obrazovky. Stránka by měla být přístupná i při rozlišení 640×480 bodů.

7. Nastavte nestandardní kombinaci barev a velikosti písma systémového prostředí a prohlížeče.
V Microsoft Windows nastavte zobrazení obrazovky na schéma "Vysoký kontrast - černá (největší)" a zjistěte, zda je obsah stránky čitelný a přístupný. Můžete také vypnout v prohlížeči Microsoft Internet Explorer zobrazování dokumentu podle barev definovaných v jeho zdrojovém kódu - nastavení "Možnosti sítě Internet", záložka "Obecné", tlačítko "Usnadnění", dále "Ignorovat barvy, styly i velikosti písem". Po načtení stránky i při těchto nastaveních zjistěte, zda je její obsah čitelný a přístupný. Vyzkoušejte i jiná schémata, než je Vysoký kontrast - černá (největší)

<< zpět
Nejnovější články