Garth

time

time()

Funkce time vrací celé číslo, které udává počet sekund uplynulých od 1. ledna 1970 tzv. Unixové epochy
Nemá žádné parametry

Příbuzné funkce:
date()
microtime()


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML