Garth

ARES - získání dat pomocí php

Dle položky IČO načteme kompletní informace o sídle a DIČ z databáze ARES. Ministerstvo financí poskytuje databázi jako webovou službu vracející různé možnosti výsledků. Více na wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz.

Ukazkový kód,který je možno použít například v kombinaci s ajaxem a javascriptem. Po načtení pak vložit do přislušným kolonek, kde daná data potřebujeme.

$ares_ico_fin = "";
$ares_dic_fin = "";
$ares_firma_fin = "";
$ares_ulice_fin	= "";
$ares_cp1_fin	= "";
$ares_cp2_fin	= "";
$ares_mesto_fin	= "";
$ares_psc_fin	= "";
$ares_stav_fin = "";

$file = @file_get_contents("http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=".$_POST["ico_ajax_send"]);

if($file)
 {
  $xml = @simplexml_load_string($file);
 }

if($xml) 
 {
  $ns = $xml->getDocNamespaces();
  $data = $xml->children($ns['are']);
  $el = $data->children($ns['D'])->VBAS;
  
  if (strval($el->ICO) == $_POST["ico_ajax_send"]) 
   {
    $ares_ico_fin = strval($el->ICO);
    $ares_dic_fin = strval($el->DIC);
    $ares_firma_fin = strval($el->OF);
    $ares_ulice_fin	= strval($el->AA->NU);
    $ares_cp1_fin	= strval($el->AA->CD);
    $ares_cp2_fin	= strval($el->AA->CO);
    if($ares_cp2_fin != ""){ $ares_cp_fin = $ares_cp1_fin."/".$ares_cp2_fin; }else{ $ares_cp_fin = $ares_cp1_fin; }
    $ares_mesto_fin	= strval($el->AA->N);
    $ares_psc_fin	= strval($el->AA->PSC);
    $ares_stav_fin = 1;
   } 
  else
   {
    $ares_stav_fin 	= 'IČO firmy nebylo nalezeno';
   } 
 }
else
 {
  $ares_stav_fin 	= 'Databáze ARES není dostupná';
 }

Níže kompletní kódy aplikace získýní dat z ARES ke stažení. Dle zadaného iča se odešle požadavek na server ARES a s pomocí ajaxu se zobrazí výsledky, následně má uživatel možnost získaná data umístit do formuláře, samořejmě jsou zde i chybové hlášení při nenalezení záznamu nebo nedostupnosti databáze.

Soubory ke stažení

kompletní kódy

kompletní kódy

 

 


<< zpět
Nejnovější články