Garth

Validace velikosti souboru ve formuláři.

Když v rámci formuláře odesíláte nějaký soubor, tak nestačí validovat pouze jeho typ, ale je potřeba kontrolovat i zda soubor není datově příliš velký.

Příklad:
//HTML část
//jQuery část function validate() { $("#chyba_souboru").html(""); $(".soubor_1").removeClass("okraj_souboru_chyba"); $(".soubor_1").addClass("zakladni_okraj"); var velikost_souboru = $('#jmeno_souboru_1')[0].files[0].size; if(velikost_souboru>2097152) { //hodnota se udává v B => 2MB jsou 2 x 1000000 $("#chyba_souboru").html("Velikost soubou překročila maximální hodnotu 2MB"); $(".soubor_1").removeClass("zakladni_okraj"); $(".soubor_1").addClass("okraj_souboru_chyba"); return false; } return true; }

Jediná nevýhoda tohoto řešení je, že v rámci prohlíže IE toto řešení funguje od verze IE10 a novějších.

<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML