Garth

Test zda jeden řetezec obsahuje jiný

indexOf

Jak otestovat, zda nějaký text/řetezec obsahuje napříkald nějaké písmeno či číslo nebo rovnou řetězec?

K tomu slouží jQuery funkce "indexOf".
var retezec1 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQ";
var retezec2 = "DEFG";
if(retezec1 .indexOf(retezec2) != -1){
    alert(retezec2+ " byl nalezen");
}


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML