Garth

Řazení tabulky dle hodnot ve zvoleném sloupci pomocí jQuery.

Jak online řadit tabulky bez nutnosti přenačtení strany (= řazení bez PHP)?

//HTML část
 
S.L. name
.... //jQuery část // sortTable(f,n) // f : 1 ascending order, -1 descending order // n : n-th child() of function sortTable(f,n){ var rows = $('#mytable tbody tr').get(); rows.sort(function(a, b) { var A = getVal(a); var B = getVal(b); if(A < B) { return -1*f; } if(A > B) { return 1*f; } return 0; }); function getVal(elm){ var v = $(elm).children('td').eq(n).text().toUpperCase(); if($.isNumeric(v)){ v = parseInt(v,10); } return v; } $.each(rows, function(index, row) { $('#mytable').children('tbody').append(row); }); } var f_sl = 1; // flag to toggle the sorting order var f_nm = 1; // flag to toggle the sorting order $("#sl").click(function(){ f_sl *= -1; // toggle the sorting order var n = $(this).prevAll().length; sortTable(f_sl,n); }); $("#nm").click(function(){ f_nm *= -1; // toggle the sorting order var n = $(this).prevAll().length; sortTable(f_nm,n); });


<< zpět
Nejnovější články