Garth

Kontola zda url adresa obsahuje řetezec v jQuery.

Tato kontrola je vhodá pokud například po odeslání formuláře si do urladresy dáváte nějaký příznak. Tudíž pokud je v url tento příznak tak provedete něco (třeba nějaké popup okno s hláškou, poupravíte vzhled stránky apod..). Jak na to v rámci kódu?

$( document ).ready(function() {
  if ( window.location.href.indexOf('#odeslano') > -1 ) { //pokud url adresa obsahuje řetězec #odeslano, tak proveď klik na tlačítko s id "zalozka_7"
    $("#zalozka_7").trigger("click"); //proved klik na zaloku s id 
"zalozka_7"
  }
});Obdobná cesta zní:
if (window.location.href.search("#odeslano") >= 0) {
    //nalazeno tak něco proveď
} 

<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML