Garth

Jednoduchý posuv k bloku přez jQuery

scrollTop, scroll

Jak udělat postupný posuv k danému bloku jen za pomoci jQuery knihovny bez dalších skriptů? Cesta je přez "animate".

Příklad:
$("#klik_na_toto_id_provede_posuv").click(function(){
    $('html, body').animate({
        scrollTop: $("#id_prvku_ke_kteremu_se_sjizdi").offset().top
    },2000); //2000 je rychlost efektu
}); 


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML