Garth

Jak zjistit zda má číslo nějaké desetinné místo pomocí jQuery?


1) Pomocí "Math.floor":
var hodnota = 123.456
console.log( (hodnota - Math.floor(hodnota)) != 0 )

//true = má desetinná místa
//false = nemá desetinná místa


2) Pomocí "modulo":
var cislo = 10.12;
var modulo = cislo % 1; //10 vrati 0 ; 10.12 vrati 0.11999 ; 10.52 vrati 0.51999 ; '10.52' vrati 0.51999 ; 10.0 vrati 0 ... atd..
if( modulo == 0 ){
  console.log("nemá desetinná místa");
}else{
  console.log("má desetinná místa");
}


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML

Jak vybrat prvek dle více atributů?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak na grafické úpravy online?

pinetools.com