Garth

Jak zjistím, zda je proměnná číslo?

Řešení pomocí "čistého" javascriptu:
//NaN = not a number => není to číslo => pokud je isNaN false tak se jedná o číslo
isNaN(123) //false
isNaN(-1.23) //false
isNaN(5-2) //false
isNaN(0) //false
isNaN('123') //false
isNaN('Hello') //true
isNaN('2005/12/12') //true
isNaN('') //false
isNaN(true) //false
isNaN(undefined) //true
isNaN('NaN') //true
isNaN(NaN) //true
isNaN(0 / 0) //true


Řešení pomocí jQuery:
// true (je to číslo)
$.isNumeric( "-10" )
$.isNumeric( "0" )
$.isNumeric( 0xFF )
$.isNumeric( "0xFF" )
$.isNumeric( "8e5" )
$.isNumeric( "3.1415" )
$.isNumeric( +10 )
$.isNumeric( 0144 )
 
// false (není to číslo)
$.isNumeric( "-0x42" )
$.isNumeric( "7.2acdgs" )
$.isNumeric( "" )
$.isNumeric( {} )
$.isNumeric( NaN )
$.isNumeric( null )
$.isNumeric( true )
$.isNumeric( Infinity )
$.isNumeric( undefined )<< zpět
Nejnovější články