Garth

Jak získám pouze poslední znak z řetězce pomocí jQuery?

1) Lze použít metodu ".slice()"
var id = "priklad1";
id.slice(-1); //výsledek: 1


2) K řetezci se lze chovat jako k poli a tudíž:
var id = "priklad2";
var lastChar = id[id.length-1]; //výsledek: 2


3) Lze použít i funkce "substr"
var id = "priklad3";
id.substr(id.length-1); //výsledek: 3


<< zpět
Nejnovější články