Garth

Jak spočítat počet checkboxů, či zatržených checkboxů?

Znát počet zvolených/nezvolených checkboxů se hodí v mnoha případech. Namátkově u validací formuláře, či vyvolání nějaké události, pokud uživatel zvolil více různých odpovědí v nějakém dotazníku )například mu přidáte doplňující otázku). Jak tento početní problém řešit v jQuery?

var pocet_zvolenych = $('input:checkbox:checked').length;
var celkovy_pocet = $('input:checkbox').length;
var pocet_nezvolenych = totalCheckboxes - numberOfChecked;

nebo

var pocet_nezvolenych = $('input:checkbox:not(":checked")').length;
<< zpět
Nejnovější články