Garth

Jak převést záporné číslo na kladné v jQuery?

Funkční cesta zní:
Math.abs(x)


Alternativní řešení jsou:
//1. řešení
x *= -1;

//2. řešení
x = -x;<< zpět
Nejnovější články