Garth

JavaScript - výhody x nevýhody

Výhody JavaScriptu

Výhodou JavaScriptu je na prvním místě mnohem menší zatěžování serveru, na kterém jsou stránky umístěny. Dále zde nalezneme funkce a dovednosti, které lze provádět na straně klienta a které by byly naopak na straně serveru neproveditelné. JavaScript se většinou používá pro úpravu stránek (grafika a jiná vylepšení vzhledu či funkčnosti). Programy vytvořené v JavaScriptu mohou na stránce vykonávat různé činnosti (např. zobrazit datum, změnit polohu okna prohlížeče, otevřít okno nové, provést přesměrování, rozpoznat prohlížeč, provést kontrolu zadaných údajů, atd...).

 

Nevýhody JavaScriptu

U JavaScriptu nalezneme samozřejmě i jistá omezení, za největší považuji nemožnost manipulovat se soubory – a to jak na straně serveru, tak na straně klienta. JavaScript funguje pouze v prohlížeči a pokud vezmeme v úvahu počet různých verzí jazyka i prohlížečů, můžeme se setkat s častými chybami. Uživatel může JavaScript zakázat.

Jako další nevýhody užívání JavaScriptu vidím především to, že neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k žádným systémovým objektům. Neumí také žádná data uložit (kromě cookies).


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML