Garth

Charakteristika JavaScriptu

JavaScript je interpretovaný, multiplatformní programovací jazyk se základními objektově orientovanými schopnostmi. Univerzální jádro jazyka bylo vloženo do webových prohlížečů a rozšířeno přidáním objektů reprezentující okno prohlížeče a jeho obsah. Klientská verze JavaScriptu umožňuje vložit do webových stránek proveditelný obsah. Stránky se tak stávají dynamickými – mohou obsahovat nejrůznější programy, které komunikují s uživatelem, řídí prohlížeč, či dynamicky vytváří obsah HTML. Při práci skriptu není třeba kontaktovat server, veškerou práci skriptu zajišťuje sám prohlížeč.

Jádro jazyka syntakticky připomíná jazky C++ a Javu. Avšak syntaxí jejich podobnost končí. JavaScript je jazyk bez typové kontroly, což znamená, že proměnné nemusí mít specifikovaný typ. A navíc JavaScript je čistě interpretovaný jazyk, na rozdíl například od kompilovaných C a C++ a na rozdíl od Javy, která je před interpretací kompilována do bajtového kódu.

Základní vlastnosti JavaScriptu můžeme tedy shrnout do následujících přívlastků:

interpretovaný – jazyk JavaScript se nemusí kompilovat;

objektový – využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů;

závislý na prohlížeči – funguje však ve většině užívaných prohlížečů;

case sensitivní – tzn., že záleží na velikosti písem v zápisu;

syntaxí je blízký jazykům C, Java a jim podobným.


<< zpět
Nejnovější články