Garth

Jak vložit znak z ASCII tabulky za pomocí klávesy ALT?

Klávesové zkratky jsou velmi důležité pro rychlé psaní speciálních znaků. A je jedno zda daný text píšešte do svého textového dokumentu, či píšete článek na webu.

Kódy znaků pro běžné symboly

Piktogram

Kód

Piktogram

Kód

Symboly měn

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Právní symboly

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Matematické symboly

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Zlomky

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Interpunkční a dialektické symboly

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Formulářové symboly

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Kódy pro běžné diakritické znaky

Piktogram

Kód

Piktogram

Kód

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Kódy znaků ligatur

Piktogram

Kód

Piktogram

Kód

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Tabulka netisknutelných řídicích znaků ASCII

Desítkové číslo

Znak

Desítkové číslo

Znak

null

0

přepnutí datového spojení

16

začátek záhlaví

1

řídicí symbol 1

17

začátek textu

2

řídicí symbol 2

18

konec textu

3

řídicí symbol 3

19

konec přenosu

4

řídicí symbol 4

20

dotaz

5

negativní potvrzení

21

potvrzení

6

synchronizace

22

zvonek

7

konec bloku přenosu

23

backspace

8

zrušení

24

vodorovný tabulátor

9

konec média

25

odřádkování/nový řádek

10

náhrada

26

svislý tabulátor

11

ESC

27

posun listu/nová stránka

12

oddělovač souborů

28

návrat na začátek řádku

13

oddělovač skupin

29

posun ven

14

oddělovač záznamů

30

posun dovnitř

15

oddělovač jednotek

31

mezera

32

DEL

127


<< zpět
Nejnovější články