Garth

Chybové stránky na webu

Chyba 404 a podobné...

Člověk si tak "brouzdá" po internetu a tu a tam narazí na nějakou tu chybovou stránku. Ale co ta daná stránka znamená? Není nic lehčího než si přečíst číslo dané chyby a podívat se do tohoto článku.

Chybová hlášení se dělí na dvě skupiny:
1) 4xx - Chyba na straně klienta (neexistující url adresa/soubor atd...)

2) 5xx - Chyba na straně serveru (chyba může být dočasná a mnohdy pomůže jen přenačíst stránku)Nejběžněji se uživatel setká s chybami:
- Error 404 = stránka nenalezena (buď jste zadali chybně url adresu, či ji má špatně nastavenou správce webu)

- Error 500 - značí vnitřní chybu systému.

- Error 3xx – tuto chybu posílá server pro přesměrování, pokud se na zadané adrese požadovaný obsah nenachází.


Soupis chyb na straně klienta:
- 400 = Bad request = chybný požadavek (nejspíše nějaký nepovolený znak v url adrese, malá/velká písmena atd..)

- 401 = Unauthorized = neautorizovaný přístup (většinou na stránce kde je požadované heslo pro přístup, chyba se objevý pokud je heslo zadáno špatně).

- 402 = Payment Required = rezervováno pro budoucí užití (kód zatím nebyl využit)

- 403 = Forbidden = obecná chyba (server nemůže odpovědět na požadavek, nemá potřebné oprávnění)

- 404 = Not found = objekt nenalezen (stránka neexistuje, či je překlep v url adrese)

- 405 = Method Not Allowed = nepovolená metoda (metoda specifikovaná v požadavku není povolena)

- 406 = Not Acceptable = neakceptovatelné (server může generovat pouze odpověď, která není klientem akceptována)

- 407 = Proxy Authentication Required = je požadovaná proxy autentifikace ( před obsloužením požadavku musí být tento požadavek autentifikován proxy serverem)

- 408 = Request Timeout = vypršení doby požadavku (požadavek klienta se vyřizuje déle než je server ochotný čekat)

- 409 = Conflict = konflikt (požadavek nemůže být splněn z důvodu konfliktu)

- 410 = Gone = ukončeno (požadovaná stránka již není - obdoba chyby 404)

- 411 = Lenght Required = požadována délka (server neakceptoval požadavek, protože hlavička "Content-Lenght" není definována)

- 412 = Precondition Failed = přednastavená podmínka je chybná (podmínka, která je zadaná v požadavku, byla serverem vyhodnocená jako chybná)

- 413 = Request-url Entity Too Large = požadované množství je příliš velké (server neakceptoval požadavek, protože požadované množství je příliš velké)

- 414 = Request-url Too Long = URL požadavku je příliš dlouhé (požadavek nebyl akceptován serverem. Chyba se objeví, je-li "POST" požadavek překonvertován na požadavek "GET" s dlouhou dotazovací informací)

- 415 = Unsupported Media Type = nepodporovaný typ média

- 416 = Requested Range Not Satisfiable = požadovaný rozsah je nesplnitelný (je-li v požadavku hlavička „Range“ vyplněna rozmezím hodnot, které nevyhovují rozsahu hodnot aktuálně vybraného zdroje, může server vrátit tuto chybu)

- 417 = Expectation Failed = předpoklad skončil chybou (předpoklad zadaný v hodnotě hlavičky požadavku „Except“ nemůže server dosáhnout)


Soupis chyb na straně serveru:
- 500 = Internal server error =– vnitřní chyba serveru (při zpracování dotazu došlo v programu serveru k blíže neurčené chybě)

- 501 = Not implemented = neimplementováno (hlášení serveru, pokud je po něm vyžadována metoda, kterou neovládá)

- 502 =– Bad gateway = špatná brána (tato chyba je zaslána zprostředkujícím serverem, pokud na váš dotaz obdržel od původního serveru špatnou odpověď)

- 503 = Service unavailable = služba nedostupná (může být způsobeno přetížením serveru = je třeba vyčkat).

- 504 = Gateway Timeout = doba průchodu vypršela (server v pozici brány případně proxy neobdržel včas odpověď od nadřazeného serveru)
- 505 = HTTP Version Not Supported = nepodporovaná verze HTTP (server nepodporuje verzi HTTP protokolu)

<< zpět
Nejnovější články