Garth

Bezpečné barvy

Bezpečným barvám jsou ty, které na všech zařízeních s podporou 256 barev (bitová hloubka 8) zobrazí správně. Pokud je zadána "nebezpečná" barva, tak se zařízení snaží zvolit nejbližší "bezpečnou" barvu. Výsledek je takový, že na různých monitorech je daná barva jiná.

Velký problém je pokud máte obrázek například se zeleným pozadím a ten je v bloku se stejným zeleným pozadím, které máte pomocí barvy z kódu. Monitor si Vaši barvu z kódu může lehce poupravit, ale obrázek zůstane jak jste měly původně a rázem Vám nesedí obrázek s pozadím.
Řešení je logicky využít obrázek bez pozadí, ale je i cesta využít zmíněné "bezpečné barvy".

216 bezpečných barev podle Netscape
  #000000   #000033   #000066   #000099   #0000CC   #0000FF
  #003300   #003333   #003366   #003399   #0033CC   #0033FF
  #006600   #006633   #006666   #006699   #0066CC   #0066FF
  #009900   #009933   #009966   #009999   #0099CC   #0099FF
  #00CC00   #00CC33   #00CC66   #00CC99   #00CCCC   #00CCFF
  #00FF00   #00FF33   #00FF66   #00FF99   #00FFCC   #00FFFF
  #330000   #330033   #330066   #330099   #3300CC   #3300FF
  #333300   #333333   #333366   #333399   #3333CC   #3333FF
  #336600   #336633   #336666   #336699   #3366CC   #3366FF
  #339900   #339933   #339966   #339999   #3399CC   #3399FF
  #33CC00   #33CC33   #33CC66   #33CC99   #33CCCC   #33CCFF
  #33FF00   #33FF33   #33FF66   #33FF99   #33FFCC   #33FFFF
  #660000   #660033   #660066   #660099   #6600CC   #6600FF
  #663300   #663333   #663366   #663399   #6633CC   #6633FF
  #666600   #666633   #666666   #666699   #6666CC   #6666FF
  #669900   #669933   #669966   #669999   #6699CC   #6699FF
  #66CC00   #66CC33   #66CC66   #66CC99   #66CCCC   #66CCFF
  #66FF00   #66FF33   #66FF66   #66FF99   #66FFCC   #66FFFF
  #990000   #990033   #990066   #990099   #9900CC   #9900FF
  #993300   #993333   #993366   #993399   #9933CC   #9933FF
  #996600   #996633   #996666   #996699   #9966CC   #9966FF
  #999900   #999933   #999966   #999999   #9999CC   #9999FF
  #99CC00   #99CC33   #99CC66   #99CC99   #99CCCC   #99CCFF
  #99FF00   #99FF33   #99FF66   #99FF99   #99FFCC   #99FFFF
  #CC0000   #CC0033   #CC0066   #CC0099   #CC00CC   #CC00FF
  #CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399   #CC33CC   #CC33FF
  #CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC6699   #CC66CC   #CC66FF
  #CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF
  #CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF
  #CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF
  #FF0000   #FF0033   #FF0066   #FF0099   #FF00CC   #FF00FF
  #FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF
  #FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF
  #FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF
  #FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF
  #FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF

16 bezpečných stupňů šedi
  #000000   #444444   #888888   #CCCCCC
  #111111   #555555   #999999   #DDDDDD
  #222222   #666666   #AAAAAA   #EEEEEE
  #333333   #777777   #BBBBBB   #FFFFFF

16 základních barev Windows
  Black   Maroon   Gray   Red
  Navy   Purple   Blue   Fuchsia
  Green   Olive   Lime   Yellow
  Teal   Silver   Aqua   White

<< zpět
Nejnovější články