Garth

Proč databáze

Při tvorbě pokročilých www aplikací všeho druhu se jistě každý programátor setkává s nutností ukládání dat. Tento problém se dá řešit v podstatě dvěma základními způsoby.

Prvním z nich je ukládat informace do speciálních souborů. Tento způsob je jednoduchý a při malých objemech dat a malém množství uživatelů nenáročný na server. Ovšem při větším zatížení se zvyšují nároky na server a znatelně roste čas nutný pro získání informace.

Z výše zmíněných důvodů se programátoři uchýlili k databázovým serverům. Relační databáze se staly silným nástrojem a jsou hojně využívané ve všech oblastech počítačové technologie. Příkladem relační databáze je MySQL.


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML