Garth

Charakteristika MySQL

MySQL je rychlý relační databázový systém střední velikosti. Svojí konstrukcí je vhodný pro správu databází, které jsou typické v mnoha webových databázových aplikacích.

Software MySQL se skládá z několika částí:

• serveru MySQL, který se stará o to, aby k databázi mohlo přistupovat více uživatelů zároveň a zajišťuje, aby jimi byli pouze oprávnění uživatelé;

• klienta MySQL – program MySQL, který nabízí rozhraní pro správu serveru;

• a mnoha dalších nástrojů k údržbě a dalším účelům.

MySQL můžeme tedy charakterizovat jako multi–uživatelský a multi–threadový server. Každá databáze v MySQL je tvořena jednou nebo větším počtem tabulek, které obsahují řádky a sloupce. V řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy. Sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí (sloupců) záznamů. Práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí pomocí příkazů, respektive dotazů.


<< zpět
Nejnovější články