Garth

Parametr "wmode"

Parametr "wmode" je parametr u tagů "< embed >", "< iframe >" atd.. Je tedy použitelný pro "flashové" prvky, tak pro vložená videa z youtube, vimeo atd...

Parametr může být nastaven na 3 různé hodnoty
1) wmode=window
Při tomto nastavení není daný blok vykreslen přímo v rámci webu, ale v samostatném okně.
V případě využití u "flesh" bude mít nejlepší výkon, protože prohlížeč nemusí překreslovat část stránky na každém snímku. Tento režim však zabraňuje zobrazování obsahu nad nebo pod Flash prvkem.
2) wmode=opaque (= neprůhledný)
Prvek s takto nastaveným parametrem bude obsahem stránky. Film bude vykreslen s nastavenou barvou pozadí během publikačního procesu. Źádný prvek se za ním nezobrazí. Na každém snímku bude muset prohlížeč překreslovat obsah prvku a tím se negativně ovlivní výkon.
3) wmode=transparent (= průhledný)
Zde to je obdobné jako bod 2. jen s tím rozdílem, že pokud v daném prvku bude nějaká část průhledná, tak pod ní půjde vidět obsah webu. Výkon zde bude ovlivněn nejvíce, tudíž toto nastavení je nejpomalejší.

"wmode=transparent" je vhodné používat v případě, že máte například u webu plovoucí/fixní hlavičku, která vy měla daný prvek přejíždět. Bez tohoto parametru se Vám nepodaří určit, že hlavička je vyšší prvek a má tedy překrýt video/flash. Výsledek bude tedy přesně opačný než požadujete.

<< zpět
Nejnovější články