Garth

Jak konvertovat znaky, či celé řetězce?

Potřebujete jednoduše změnit text z malých písmen na velké, či naopak? Změnit stávající text, aby všechna jeho slova byly kapitálky? Otáčet pořadí písmen ve slově (ahoj na johaatd..)? Konvertovat morseovku do klasického textu? Konvertovat znaky do hexadecimálního kódu? atd...

Vše v jednom je na stránce www.unit-conversion.info.

<< zpět
Nejnovější články