Garth

HTML seznamy

K čemu jsou seznamy? Seznamy zpřehledňují text. Jindy jsou využity jako body nějakého bloku (Př.: Postup jak něco správně uvařit, sestavit, atd.. ). Dále se uvádí, že využití seznamů má kladný vliv na kvalitu SEO.

Výhodou je, že do jednotlivých bodů lze vkládat cokoliv (blokové i řádkové prvky, atd..). Samotné seznamy mají hned několik specifických vlastností i vzhledů (číslovaný, nečíslovaný, atd..).

1) Nečíslovaný seznam
 
 • Položka 1
 • Položka 2
Pokud chceme změnit vzhled ikonky jednotlivých bodů, tak to umí atribut atribut "type" tagu "ul".
Hodnoty: disc (tečky), circle (kruhy), square (čtverečky)
  ...

2) Číslovaný seznam
Položky jsou číslovány od 1 (případně od a nebo I v případě písmen nebo římských číslic).
 1. Položka 1
 2. Položka 2
Od jaké hodnoty bude začínat seznam umí upravit atribut "start" tagu "ol", kde se zadávají čísla bez ohledu na způsob číslování.
  ...
Pokud chceme číslovat seznam "naopak", tak to umí atribut atribut "reversed" tagu "ol".
  ...
Jakým způsobem bude seznam číslovaný umí upravit atribut "type" tagu "ol" případně i přímo daného bodu u tagu "li".
Hodnoty: a (číslování pomocí písmen), I (římské číslice), 1 (číslice)
  ...


Všechny výše zmíněné atributy lze nahradit i pomocí CSS, což je vhodné pokud lpíte na validitě Vašeho webu.

<< zpět
Nejnovější články