Garth

Charakteristika HTML

HTML je zkratkou pro anglický název Hypertext MarkUp Language. HTML je jedním z prvních jazyků používaných pro programování internetových stránek, od svého vzniku prošel mnoha modifikacemi až do své dnešní podoby.

HTML dokumenty lze vytvářet v jakémkoliv textovém editoru. Jedinou podmínkou je možnost uložení dat v čistém textu, tedy ASCII souboru. Pro editaci je vhodné použít například poznámkový blok pro Windows. Lze samozřejmě také použít nějaké WYSIWYG editory, například DreamWeaver nebo Microsoft FrontPage.

HTML dokument ohraničený takzvanými tagy se skládá z hlavy ohraničené tagy a těla ohraničeného tagy . Hlava obsahuje informace o dokumentu, které nejsou v prohlížeči zobrazovány (jsou určené pro různé internetové vyhledávače) a dále informace o vkládaných souborech obsahující kód JavaScriptu nebo kaskádové styly. Další důležitou informací obsaženou v hlavě dokumentu je titulek stánky, který je zobrazován nejen na horní liště prohlížeče, ale i na liště operačního systému. V těle dokumentu jsou zahrnuty všechny tagy, které editují vlastní stránku. Jedná se například o tabulky, vrstvy, odstavce, případně tagy editující přímo daný text.


<< zpět
Nejnovější články