Garth

Jak vytvořit "horké klávesy" na důležité navigační prvky?

accesskey

"Horké klávesy" zrychlují orientaci uživatele na stránce. Výsledkem je, že stránku lze ovládat jen pomocí klávesnice což je vhodné pro uživatele s horší orientací, či například slabozraké uživatele.

"Horká klávesa" se přidává na odkaz pomocí atributu [accesskey]. Vhodné je tyto zkratky použít například na první odkaz v menu, či na první položku ve formuláři. Uživatel se poté může stiskem klávesy dostat do tohoto bodu.

Příklad:

 Hlavní stránka

Zde by se uživatel dostal stiskem kláves "Alt+H" k tomuto odkazu.


Zkratek se doporučuje používat jen pár, protože uživatel si jich moc nezapamatuje.
Dále se snažte vyhnout kolizím s již předdefinovanými zkratkami systému (například písmeno "d" má kombinaci "alt+d" což je v MSIE vstup do adresního řádku prohlížeče). Je vhodné používat číslice (0-9).


<< zpět
Nejnovější články

Jak udělat stín bloku pouze na jedné straně?

CSS - Úvod do CSS

Jak detekovat klik na tlačítka myšy?

JavaScript - Úvod do JavaScriptu

Jak udělat odkaz na celý řádek tabulky?

JavaScript - Příklady v JavaScriptu

Jak zrušit tečky kolem odkazu?

CSS - Základy CSS

Jak fungují lomítka a tečky v url adrese?

(x) HTML - Úvod do HTML